Poznaj wzór działania na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela!

Zaniżone odszkodowanie od ubezpieczyciela? Całkiem możliwe, że jest to temat znany dużej ilości osób. Nic nie usprawiedliwia takiego działania, które wymierzone jest prosto w klienta. Nie oznacza to jednak faktu, że należy złożyć broń. Fakt, że ubezpieczyciel wydał decyzję nie oznacza tego, iż nie można się od niej odwołać. Można to zrobić, jednak należy wiedzieć, w jaki sposób należy to wykonać.

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Osoby, które samodzielnie podejmują się takiego działania, muszą napisać wniosek. Powinien on zawierać następujące elementy:

  • dane osoby ubezpieczonej, łącznie z adresem zamieszkania,
  • oznaczenie towarzystwa ubezpieczeń, do którego kierujemy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,
  • miejsce, gdzie odwołanie zostało napisane oraz odpowiednią datę,
  • numer posiadanej polisy oraz numer szkody, jaka została wydana podczas jej zgłaszania,
  • numer konta bankowego oraz określenie kwoty, która faktycznie należy się ubezpieczonemu,
  • podpis ubezpieczonego – własnoręczny.

Nie można zapomnieć także o tym, aby napisać uzasadnienie, dlaczego poprzednia decyzja TU jest zbyt niska i jakie są przesłanki ku temu, aby taką decyzję móc podważać. Należy uważać na to, aby podawać jak najbardziej realne kwoty, aby faktycznie mieć szansę na to, aby móc jednak powalczyć o swoje należne pieniądze.

Co na to towarzystwo ubezpieczeniowe?

W świecie wirtualnym znaleźć można wzory takich pism, które wystarczy wydrukować i wypełnić w odpowiedni sposób. Niezależnie od tego, jak zostanie sporządzone dane pismo, należy zadbać o to, aby zostało ono złożone w odpowiednim terminie. W pierwszej, wydanej decyzji znaleźć można informacje odnośnie tego, ile ma się czasu na odwołanie. Niekiedy jest to czternaście dni, a w innych przypadkach mowa jest nawet o całym miesiącu. Nie ma jednak co zwlekać na to, aby pismo złożyć pismo w ostatnim dniu.

Co może zrobić TU w przypadku otrzymania odwołania? Może udzielić odpowiedzi pozytywnej lub też oddalić roszczenia. W tym drugim przypadku istnieje opcja na skorzystanie z pomocy Rzecznika Ubezpieczonych. Jest jeszcze trzecia opcja do wyboru.

Odkup odszkodowań – dodatkowe środki finansowe

Trzecią opcją, którą można wykorzystać w wielu przypadkach, jest odkup odszkodowania. Jest kilka firm, specjalizujących się w świadczeniu takich usług, dzięki czemu istnieje opcja na wyrównanie swoich strat. Szkodę sprzedaje się firmie, która od tego momentu zyskuje pełną kontrolę nad nią. To, co w przyszłości uda się wywalczyć tej firmie, osobę poszkodowaną nie będzie już interesować i nie będzie miała ona żadnych praw do tego. Jest to jednak wygodne rozwiązanie, ponieważ pozwala na uzyskanie większej kwoty pieniędzy, którą będzie można przeznaczyć na naprawę samochodu, na rehabilitację lub na inny cel, który związany jest z poniesioną szkodą.

Wiele osób, zamiast odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela, wybiera taką właśnie opcję, która pomaga im nie tylko zaoszczędzić nerwów, ale także zyskać dobre wsparcie finansowe za poniesione straty.

By admin